Klantportal en administratief pakket Smartscool

De website van Smart2scool genereert bestellingen, die in termijn worden betaald. Om dit technisch en juridisch correct te maken is er een applicatie ontwikkeld waarin alle partijen op diverse rechten niveau's inzicht kunnen krijgen in de gegevens. Van de eindgebruiker / de rekeninghouders tot aan de opdrachtgever.

Werkzaamheden:

  • Hosting applicatie
  • Inrichting digitale werkprocessen
  • Rechtenniveaus bepalen en realiseren
  • Koppelen met wordpress
  • Customer portal inrichting t.b.v. eindgebruikers 

No Comments Yet.

Leave a comment